I Międzynarodowa Konferencja Muzyki Polskiej

Zapraszamy na otwarte wykłady w ramach I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Muzyka polska- twórczość, recepcja, promocja.

18-20.09.2015 Kolegium Europejskie w Gnieźnie ul. Kostrzewskiego 5

program konferencji

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego