Podsumowanie 8. edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej MUZYCZNE PRZESTRZENIE

Cieszymy się, że publiczność z Gniezna i Konina wypełniła kościoły na koncertach w ramach 8. edycji Festiwalu Muzyki Kameralnej MUZYCZNE PRZESTRZENIE. Organizacja festiwalu nie byłaby możliwa, gdyby nie cały sztab cudownych ludzi, organizacji i instytucji! Bardzo dziękujemy, że dzięki Wam mogliśmy po raz ósmy grać dla wspaniałej publiczności! Dziękujemy!

👏 młodym artystom z Warsaw Players oraz uczniom Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Koninie
👏 Miastu Konin i Królewskie Gniezno
👏 sponsorom MTD, MTD II Furniture World 
👏 Hotel Restauracja Słowianin w Gnieźnie za poczęstunek dla artystów
👏 Hotel Pietrak w Gnieźnie, który wsparł nas kwaterując u siebie artystów
👏 Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie – dyrekcji, nauczycielom i uczniom za gościnę w murach szkoły oraz doskonałą współpracę przy organizacji koncertu w Farze Konińskiej
👏 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP – Franciszkanie w Gnieźnie, Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja w Koninie i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie za zaproszenie do murów swoich kościołów
👏 za honorowy patronat Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i Prezydenta Miasta Konina
👏 za możliwość prawykonania i powtórzenia Koncertu skrzypcowego Marcina Markowicza, dofinansowanego ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
👏 Yamaha Music Europe za udostępnienie znakomitego fortepianu koncertowego
👏 Patrykowi Pawlakowi z Gniezno.com.pl za realizacje wideo
👏 Koniński Dom Kultury KDK Konin za wsparcie produkcyjne oraz dla SONORA music za koordynację całego przedsięwzięcia!

fot. Mirosław Jurgielewicz, któremu dziękujemy za piękne zdjęcia z całego festiwalu!

Dziękujemy!
Bogumiła Dziel-Wawrowska, Prezes Fundacji im. Zygmunta Noskowskiego
Janusz Wawrowski, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyczne Przestrzenie

       

Data publikacji: 2019/01/25

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego