Paweł Łukaszewski

Paweł Łukaszewski (*1968, Częstochowa), polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organizator życia muzycznego, syn kompozytora Wojciecha Łukaszewskiego (1936-1978). Ukończył studia u A. Wróbla (wiolonczela, 1992) i M. Borkowskiego (kompozycja, 1995) w Akademii Muzycznej w Warszawie, gdzie wykłada od 1996 (doktorat 2000, habilitacja 2007). W 2003 wykładał kompozycję w uczelniach w Santiago de Chile i Valparaiso. W 1999 założył chór kameralny Musica Sacra, od 2005 jest dyrektorem artystycznym i dyrygentem chóru katedralnego na warszawskiej Pradze. Aktywnie działa w szeregu stowarzyszeń muzycznych, był pomysłodawcą i uczestnikiem wielu festiwali muzycznych a także jurorem licznych konkursów.
Łukaszewski jest twórcą ok. 100 kompozycji. W jego twórczości dominuje muzyka chóralna, głównie religijna, zarówno a cappella, jak i z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. Do dzieł szczególnie imponujących należą 3 wokalno-instrumentalne symfonie. Jest prócz tego Łukaszewski twórcą dzieł orkiestrowych i kameralnych (m.in. 3 kwartetów smyczkowych). Jego język muzyczny odznacza się komunikatywnością, dążeniem do pięknego, nasyconego brzmienia, a stosowane formy są wyszukane w swej prostocie i klarowności. Kompozycje Łukaszewskiego są wykonywane w całej niemal Europie, a także w obu Amerykach i Azji i doczekały się nagrań na blisko 50 płytach. Za swą twórczość otrzymał kompozytor wiele nagród i wyróżnień.

powrót

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego