Kompozytorzy V Festiwalu „Muzyczne przestrzenie”

Brahms Johannes

Bruch Max

Golijov Osvaldo

Lipiński Karol

Maciejewski Roman

Moniuszko Stanisław

Noskowski Zygmunt

Penderecki Krzysztof

Różycki Ludomir

Schubert Franz

Webern Anton

Zarębski Juliusz

 

 

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego