Pałac w Lubostroniu

Koncert 22 września 2013

 

 

Pałac w Lubostroniu

Pałac w Lubostroniu wzniesiono na terenie folwarku Piłatowo w latach 1795 – 1800. Zabytek został zaprojektowany przez wykształconego w Rzymie czołowego architekta epoki klasycyzmu – Stanisława Zawadzkiego. Zlecenie na realizację projektu architekt otrzymał od Fryderyka Skórzewskiego. Nazwę Lubostroń nadał pałacowi sam właściciel od słów „lube ustronie”. Oprócz pałacu Stanisław Zawadzki zaprojektował również klasycystyczną oficynę,  zabudowania stajni i wozowni oraz neogotyckie zabudowania folwarczne.

Do wybuchu II wojny światowej Lubostroń pozostawał w rękach różnych gałęzi rodu Skórzewskich . Po wojnie pieczę nad obiektem objęło miejscowe Państwowe Gospodarstwo Rolne.  W latach 60. zabytkiem zainteresował się Andrzej Szwalbe – dyrektor filharmonii pomorskiej. Postanowił on wprowadzić do wnętrz pałacu muzykę. Dzięki inicjatywie Szwalbego w rotundzie pałacu w Lubostroniu zaczęto organizować koncerty. Po likwidacji PGR, pałac przejęło państwo, utworzono wówczas zespół pałacowo-parkowy i przeprowadzono w nim remont kapitalny.

Obecnie pałac w Lubostroniu jest instytucją kultury, regularnie odbywają się tu koncerty, wernisaże i spektakle teatralne. Ponadto instytucja prowadzi restaurację i oferuje miejsca noclegowe. Pałac otacza kilkudziesięciohektarowy park krajobrazowy (ok.40 ha). Jego autorem był uznany architekt krajobrazu Teichert.

 

 

 

 

 

 

 

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego