Koniński Dom Kultury

Adres: Plac Niepodległości 1, 62-508 Konin
Spektakl dla dzieci: 18 września 2014r. godz. 11:00 i godz. 13:00
Zobacz program

Historia Konińskiego Domu Kultury sięga roku 1958, kiedy władze powiatowe zorganizowały Powiatowy Dom Kultury. Początkowo mieścił się w budynku przy ulicy Armii Czerwonej (dzisiaj ul. 3 Maja), w obecnej siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, w starej części miasta. Pierwszymi jego dziełami, poza organizowaniem uroczystości z okazji 1 Maja i 22 Lipca, był kabaret „Koński ogon”.

Na początku lat 60. ówczesne władze podjęły decyzję o budowie nowoczesnego budynku Domu Kultury. Po wieloletnich perturbacjach, związanych z finansowaniem przedsięwzięcia, obiekt został oddany do użytku w 6 listopada 1970 r. Od tej daty w oficjalnych annałach zaczęto liczyć historię domu kultury w Koninie. W 1988 r. samorząd ówczesnego województwa konińskiego powołał do życia instytucję pod nazwą Koniński Dom Kultury.

Koniński Dom Kultury jest spadkobiercą ponad półwiecznych tradycji instytucji kultury działających w Koninie. Przez lata budowano tradycję, której wizytówkami były: Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego, Przegląd Polskich Filmów Fabularnych „Debiuty” i działalność Kina „Centrum” promującego ambitne kino artystyczne czy Derby Kabaretowo-Estradowe, Bluesonalia, Rock z Mikołajem.

Placówka od wielu lat prowadzi – z sukcesami – zajęcia wokalne, taneczne i teatralne. W ostatnim dziesięcioleciu pojawiły się też całkowicie nowe formy działalności. 3 maja 2002 roku ruszyło studio telewizyjne. Funkcjonowało dziesięć lat, produkując w tym czasie 1002 programy „Informatora Samorządowego”, ponad 40 magazynów „Więcej Kultury”, plus dziesiątki reportaży i filmów reklamowych. Po zakończeniu pracy telewizyjnej, część pracowników uruchomiła działalność internetową, doprowadzając do utworzenia portalu www.kulturalnykonin.pl oraz nowych stron internetowych www.kdk.konin.pl i www.dziecieceyfestiwal.pl. Znalazły się na nich materiały (informacje tekstowe, zdjęciowe i filmowe) z wydarzeń kulturalnych w Koninie, KDK i – wyodrębnione ze względu na szczególne znaczenie – Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca.

Koniński Dom Kultury

Scena KDK była i jest także sceną impresaryjną. Występowali tu najwięksi twórcy estrady, filmu, teatru i kina.

Działalność i misja KDK składa się z dwóch filarów. Pierwszy filar to upowszechnianie kultury. Począwszy od najmłodszych (teatr dla przedszkolaków), poprzez uczniów wszystkich rodzajów szkół (Akademia Filmowa „Otwórz oczy”), młodzież (koncerty dla fanów rocka, bluesa, metalu czy popu) po najstarszych miłośników sztuki, jej koneserów (spektakle teatralne, koncerty filharmoniczne, operowe i projekcje filmowe). Oczywistym jest, że każdy może wziąć udział w każdej formie spędzania czasu, nasiąkania kulturą i – bywa – uczenia się niezależnie od wieku. Drugi filar to edukacja realizowana poprzez czynne uczestnictwo w kulturze, w tworzeniu sztuki. Uznać można, że edukacja przez sztukę to priorytet naszej działalności. Od lat KDK prowadzi zajęcia artystyczne z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru i filmu. Co roku uczestniczy w nich około 500 młodych ludzi, potwierdzających swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w kraju i zagranicą. Efektem tej pracy są niemal profesjonalne, jak mówią fachowcy, widowiska – muzyczne, taneczne i teatralne – prezentowane na rodzimej scenie (także za granicami kraju). Najważniejszym jednak efektem jest wykształcona u nich umiejętność uczestnictwa i odbioru sztuki. To efekt trudno mierzalny, ale decydujący o wszechstronnym rozwoju osobowości i umiejętności aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym w każdym wieku.

Koniński Dom Kultury swą misję realizuje w ścisłym porozumieniu z samorządem Konina i współpracując ze wszystkimi placówkami kultury w mieście. KDK jest otwarty dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji oraz dla osób indywidualnych.

 

Źródło: www.kdk.konin.pl/

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego