Kompozytorzy I Festiwalu „Muzyczne Przestrzenie”

Noty biograficzne kompozytorów – opracowanie Maciej Negrey

Johann Sebastian Bach
Luigi Boccherini
Johannes Brahms
Gabriel Fauré
Henryk Mikołaj Górecki
Ferenc Liszt
Paweł Łukaszewski
Gustav Mahler
Witold Maliszewski
Stanisław Moniuszko
Zygmunt Noskowski
Francis Poulenc
Igor Strawiński
Thomas Tallis
Juliusz Zarębski
Mikołaj Zieleński

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego