Biogram Gustava Holsta

Gustaw Holst żył w latach 1874-1934. Był angielskim kompozytorem, dyrygentem i pedagogiem. Urodził się
w rodzinie, która od trzech pokoleń zajmowała się profesjonalnie muzyką. Gry na fortepianie uczył się od ojca, jednak porzucił myśl o karierze pianisty z powodu neuralgii w prawej ręce i słabego zdrowia. W 1893 roku zaczął studiować kompozycję w Royal College of Music w Londynie, uczył się także gry na puzonie. Holst oprócz muzyki miał także inne pasje. Tak bardzo interesował się filozofią hinduską, że rozpoczął studia nad sanskrytem na Uniwersytecie w Londynie, co znalazło później odbicie w kilku utworach, m. in. w operach Sita i Savitri, poemacie symfonicznym Indra oraz w Choral Hymns from the Rig Veda. W 1918 roku ze względu na zły stan zdrowia nie został powołany do służby wojskowej, wyjechał do Salonik i Konstantynopola, by organizować wśród żołnierzy oczekujących na demobilizację chóry i zespoły instrumentalne.

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego