Andrzej Krusiewicz

Konferansjer

Andrzej Krusiewicz


Andrzej Krusiewicz. Urodzony w Warszawie. Ukończone studia filologiczne w Poznaniu. Od lipca 1977 roku spiker I kategorii w Polskim Radiu S. A.                         Przewodniczący NSZZ Spikerów i Lektorów PR S. A.

Jako lektor radiowy i TV czyta również listy dialogowe pod filmy wyświetlane w kinach. Długoletnia współpraca z Polskim Związkiem Niewidomych. Lektor książki mówionej. Juror konkursu na najlepiej czytaną książkę. Od ponad 30 lat aktywny jako konferansjer. Prowadzi koncert z muzyką klasyczną, rozrywkową, bierze udział jako narrator w uroczystościach patriotycznych, religijnych, środowiskowych, różnych instytucji, o charakterze lokalnym i ogólnopaństwowym typu rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, odsłonięcie pomnika na Powązkach w Warszawie w hołdzie tragicznie zmarłym podczas katastrofy smoleńskiej, 70 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim, dożynki wojewódzkie,  Dzień Nauczyciela, Święto Biblii, Gala Wynalazczości, Dzień Narodowy Austrii i Korei Południowej. Występy okazjonalne w całej Polsce, na Białorusi, na Słowacji, w Austrii, w Danii i Szwecji w przedstawicielstwach dyplomatycznych. Udział w 17-u Międzynarodowych Festiwalach Orkiestr Wojskowych, 10-u Festiwalach – Wieczornych Spotkaniach Muzycznych w „Dziekance” w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w Festiwalach Muzyki Kameralnej w Zakopanem – „Muzyka na Szczytach” i w Gnieźnie – „Muzyczne Przestrzenie”, w Festiwalach Muzyki Odnalezionej w Sandomierzu i Tarnowie. Od kilkunastu lat bierze udział w Festiwalu „Muzyka w Kwiatach” organizowanym w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie koło Warszawy. Trzykrotnie uczestniczył jako konferansjer w przesłuchaniach pianistów podczas Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych im. F. Chopina w Warszawie. Czterokrotnie, w podobnym charakterze, w przesłuchaniach śpiewaków podczas Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w stolicy. Dwukrotnie podczas przesłuchań Międzynarodowego Konkursu Pianistów – Amatorów w Warszawie. Autor słowa wiążącego do publicznej prezentacji przez pianistkę japońską Kayo Nishimizu dzieł wszystkich Fryderyka Chopina – cyklu 16 koncertów. Od ponad 30 lat konferansjer prowadzący w Łazienkach Królewskich w Warszawie koncerty chopinowskie. Kilkukrotny udział w koncertach integracyjnych, których celem jest usprawnianie poprzez muzykę młodzieży niepełnosprawnej. Wykładowca z zakresu kultury słowa, poprawności językowej i zachowań mikrofonowych podczas warsztatów dziennikarskich organizowanych w Lipsku pod Sandomierzem.

 

 

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego