Szymon Musioł

fortepian

 

Szymon Musioł urodził się 12 kwietnia 1977 roku w Ostrowie Wielkopolskim.

W roku 1996 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Ostrowie Wielkopolskim w klasie fortepianu mgr Doroty Szczepaniak.

W latach 1997 – 2000 studiował filologię germańską w Kolegium Języków Obcych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł licencjata.

Studia pianistyczne odbył w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie fortepianu prof. Waldemara Andrzejewskiego, uzyskując w roku 2003 dyplom z wyróżnieniem.

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich w Gdańsku, Kąśnej Dolnej, Kristiansand (Norwegia), Poznaniu, na których pracował pod kierunkiem następujących pedagogów: Janusza Olejniczaka, Kevina Kennera, Waltera Hautziga, Manfreda Schiebla, Karoli Theill.

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych   m.in. II i III Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie (1999, 2000), VIII i IX Międzynarodowego Konkursu Moniuszkowskiego „Pieśń wieczorna” w Białymstoku  (1997, 1998) – nagroda dla pianisty, VII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku (2007) – nagroda dla pianisty, VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie – nagroda dla pianisty (2008), Konkursu Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie (2009) –  nagroda dla pianisty, Makroregionalnych Przesłuchaniach Klas Skrzypiec i Altówki Szkół Muzycznych II stopnia w Poznaniu (2010) – nagroda dla pianisty, Międzynarodowego Konkursu Wokalnego we Vrablach na Słowacji (2012) – nagroda dla pianisty.

Od 2003 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie.

13 maja 2013 roku uzyskał tytuł doktora sztuk muzycznych w dziedzinie instrumentalistyka. Obecnie jest prodziekanem Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Za swoją działalność artystyczną został wyróżniony w 2009 oraz 2012 roku Nagrodą Rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w roku 2010 otrzymał odznakę honorową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

 

 

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego