Maciej Negrey

Konferansjer

Maciej Negrey

Maciej Negrey (*1953, Kraków), kompozytor, muzykolog, absolwent UJ (1976), wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 1984 aż do zakończenia prac w 2012, związany był z Encyklopedią Muzyczną PWM, publikując w niej sto kilkadziesiąt haseł i artykułów (m.in. Dvořák, Martinů, Noskowski, Sibelius, Smetana, Żeleński); w l. 1994-2012 był jednym z redaktorów naukowych tej edycji. Autor szeregu prac naukowych, w których podejmował zagadnienia głównie związane z symfoniką od XVIII wieku do czasów współczesnych, że szczególnym uwzględnieniem twórczości Beethovena, Schuberta, Mendelssohna, Schumanna i Dvořáka, oraz kompozytorów polskich od Dobrzyńskiego po Pendereckiego. Uczestnik licznych sympozjów muzykologicznych, krajowych i międzynarodowych. Zainicjował wykonania wielu zapomnianych dzieł polskiej muzyki symfonicznej i kameralnej XIX wieku, m.in. K. Pietrowskiego F. Lessla, J. Nowakowskiego, I. F. Dobrzyńskiego, F. Mireckiego, Z. Noskowskiego. We współpracy z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej realizuje autorski projekt „Jeszcze Polska Muzyka”, mający na celu propagowanie zapoznanych polskich dzieł. W ramach tego projektu dokonał jako dyrygent prawykonania odnalezionej przez siebie Uwertury D-dur M. Einerta, doprowadził też do pierwszego od 160 lat wykonania Symfonii W. Sowińskiego, której partyturę wydał wraz z M. Dramowicz i E. Wojtackim. W Akademii Muzycznej w Krakowie prowadzi m.in. seminarium muzyki polskiej XIX wieku. Stale współpracuje z licznymi festiwalami muzycznymi w Polsce, jak „Muzyczne przestrzenie”, „Muzyka na szczytach”, Wielkanocny Festiwal im. Ludwiga van Beethovena”, jako autor omówień i prowadzący koncerty. Jest członkiem ZKP; w l. 1987-94 był prezesem Oddziału Krakowskiego, zainicjował wówczas, wraz z J. Kaszyckim, J. Łuciukiem i K. Pyzikiem, festiwal Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich. Skomponował kilkadziesiąt utworów kameralnych, orkiestrowych i wokalno-instrumentalnych.

Przejdź do strony Fundacji Nowskowskiego